aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Basstölpel


latin_name

Morus bassanus

English name

Northern Gannet

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

500-2500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data