Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Jan-van-gent


Wetenschappelijke naam

Morus bassanus

English name

Northern Gannet

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

500-2500

Terug naar alle kaarten

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data