Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Baltische Mantelmeeuw


Wetenschappelijke naam

Larus fuscus fuscus

English name

Baltic Gull

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-10

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok