Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grote Jager


Wetenschappelijke naam

Stercorarius skua

English name

Great Skua

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

20-50

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok