aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Sandregenpfeifer


latin_name

Charadrius hiaticula

English name

Common Ringed Plover

broedparen 2013-2015

300-360

winteraantallen 2013-2015

470-710

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data