Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bontbekplevier


Wetenschappelijke naam

Charadrius hiaticula

English name

Common Ringed Plover

Broedparen 2013-2015

300-360

Winteraantallen 2013-2015

470-710

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data