aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Sperber


latin_name

Accipiter nisus

English name

Eurasian Sparrowhawk

broedparen 2013-2015

3000-3600

winteraantallen 2013-2015

10.000-15.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie