Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Sperwer


Wetenschappelijke naam

Accipiter nisus

English name

Eurasian Sparrowhawk

Broedparen 2013-2015

3000-3600

Winteraantallen 2013-2015

10.000-15.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie