aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Schwarzmilan


latin_name

Milvus migrans

English name

Black Kite

broedparen 2013-2015

2-4

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok