Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwarte Wouw


Wetenschappelijke naam

Milvus migrans

English name

Black Kite

Broedparen 2013-2015

2-4

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok