aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Löffelente


latin_name

Spatula clypeata

English name

Northern Shoveler

broedparen 2013-2015

6200-7500

winteraantallen 2013-2015

13.000-22.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie