Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Slobeend


Wetenschappelijke naam

Spatula clypeata

English name

Northern Shoveler

Broedparen 2013-2015

6200-7500

Winteraantallen 2013-2015

13.000-22.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie