aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Stockente


latin_name

Anas platyrhynchos

English name

Mallard

broedparen 2013-2015

200.000-300.000

winteraantallen 2013-2015

600.000-800.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie