Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Wilde Eend


Wetenschappelijke naam

Anas platyrhynchos

English name

Mallard

Broedparen 2013-2015

200.000-300.000

Winteraantallen 2013-2015

600.000-800.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie