aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Spornammer


latin_name

Calcarius lapponicus

English name

Lapland Longspur

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

100-600

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data