Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

IJsgors


Wetenschappelijke naam

Calcarius lapponicus

English name

Lapland Longspur

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

100-600

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data