aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Brandente


latin_name

Tadorna tadorna

English name

Common Shelduck

broedparen 2013-2015

5700-9400

winteraantallen 2013-2015

79.000-96.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen