Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Bergeend


Wetenschappelijke naam

Tadorna tadorna

English name

Common Shelduck

Broedparen 2013-2015

5700-9400

Winteraantallen 2013-2015

79.000-96.000

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen