aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Anser canagicus


latin_name

Anser canagicus

English name

Emperor Goose

broedparen 2013-2015

0-2

winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes