Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Keizergans


Wetenschappelijke naam

Anser canagicus

English name

Emperor Goose

Broedparen 2013-2015

0-2

Winteraantallen 2013-2015

5-10

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes