aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Graugans


latin_name

Anser anser

English name

Greylag Goose

broedparen 2013-2015

67.000-111.000

winteraantallen 2013-2015

510.000-580.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie