Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Gans


Wetenschappelijke naam

Anser anser

English name

Greylag Goose

Broedparen 2013-2015

67.000-111.000

Winteraantallen 2013-2015

510.000-580.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie