aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Blässgans


latin_name

Anser albifrons

English name

Greater White-fronted Goose

broedparen 2013-2015

420-700

winteraantallen 2013-2015

880.000-970.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie