Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Kolgans


Wetenschappelijke naam

Anser albifrons

English name

Greater White-fronted Goose

Broedparen 2013-2015

420-700

Winteraantallen 2013-2015

880.000-970.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie