aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Star


latin_name

Sturnus vulgaris

English name

Common Starling

broedparen 2013-2015

450.000-750.000

winteraantallen 2013-2015

1.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie