Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Spreeuw


Wetenschappelijke naam

Sturnus vulgaris

English name

Common Starling

Broedparen 2013-2015

450.000-750.000

Winteraantallen 2013-2015

1.000.000-3.000.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie