Numbers and distribution of
   breeding- and wintering birds in The Netherlands

Vogelatlas Nederland

Northern Raven


Scientific name

Corvus corax

Dutch name

Raaf

Breeding pairs 2013-2015

110-145

Winter numbers 2013-2015

800-1000

Terug naar alle kaarten

Abundance change wintering 2013-2015 vs 1979-1983