Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Raaf


Wetenschappelijke naam

Corvus corax

English name

Northern Raven

Broedparen 2013-2015

110-145

Winteraantallen 2013-2015

800-1000

Terug naar alle kaarten

Winter 2013-2015 vs 1979-1983

N klassen verschil o.b.v. schattingen in beide periodes