aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Schwanzmeise


latin_name

Aegithalos caudatus

English name

Long-tailed Tit

broedparen 2013-2015

23.000-28.000

winteraantallen 2013-2015

50.000-100.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie