Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Staartmees


Wetenschappelijke naam

Aegithalos caudatus

English name

Long-tailed Tit

Broedparen 2013-2015

23.000-28.000

Winteraantallen 2013-2015

50.000-100.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie