aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Weissstorch


latin_name

Ciconia ciconia

English name

White Stork

broedparen 2013-2015

825-1000

winteraantallen 2013-2015

500-750

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie