Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Ooievaar


Wetenschappelijke naam

Ciconia ciconia

English name

White Stork

Broedparen 2013-2015

825-1000

Winteraantallen 2013-2015

500-750

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie