aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Grauschnäpper


latin_name

Muscicapa striata

English name

Spotted Flycatcher

broedparen 2013-2015

15.000-20.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen