Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Grauwe Vliegenvanger


Wetenschappelijke naam

Muscicapa striata

English name

Spotted Flycatcher

Broedparen 2013-2015

15.000-20.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broed dichtheid 2013-2015

Gebaseerd op modelberekeningen