aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Wintergoldhähnchen


latin_name

Regulus regulus

English name

Goldcrest

broedparen 2013-2015

45.000-75.000

winteraantallen 2013-2015

100.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie