Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Goudhaan


Wetenschappelijke naam

Regulus regulus

English name

Goldcrest

Broedparen 2013-2015

45.000-75.000

Winteraantallen 2013-2015

100.000-400.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie