aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Mönchsgrasmücke


latin_name

Sylvia atricapilla

English name

Eurasian Blackcap

broedparen 2013-2015

300.000-500.000

winteraantallen 2013-2015

100-300

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie