Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Zwartkop


Wetenschappelijke naam

Sylvia atricapilla

English name

Eurasian Blackcap

Broedparen 2013-2015

300.000-500.000

Winteraantallen 2013-2015

100-300

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie