Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Woestijnbraamsluiper


Wetenschappelijke naam

Sylvia minula

English name

Desert Whitethroat

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

1-5

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok