aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Ohrentaucher


latin_name

Podiceps auritus

English name

Horned Grebe

broedparen 2013-2015

0

winteraantallen 2013-2015

150-200

Terug naar alle kaarten

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data