aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Baumpieper


latin_name

Anthus trivialis

English name

Tree Pipit

broedparen 2013-2015

50.000-80.000

winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok