Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boompieper


Wetenschappelijke naam

Anthus trivialis

English name

Tree Pipit

Broedparen 2013-2015

50.000-80.000

Winteraantallen 2013-2015

0

Terug naar alle kaarten

Broedzekerheid 2013-2015

broedzekerheid per atlasblok