Vogelatlas Nederland

Waargenomen soorten

Klik op de om naar de soortkaart van het betreffende seizoen te gaan.

#NaamWintervogelsBroedvogels
1.Rosse Fluiteend--
2.Rotgans--
3.Zwarte Rotgans--
4.Witbuikrotgans--
5.Roodhalsgans
6.Hawaiigans--
7.Grote Canadese Gans
8.hybride Canadese gans x Grauwe gans--
9.hybride Canadese Gans x Kolgans--
10.Brandgans
11.hybride Brandgans x Canadese Gans
12.hybride Brandgans x Dwerggans--
13.hybride Brandgans x Grauwe Gans--
14.hybride Brandgans x Kolgans--
15.hybride Brandgans x Sneeuwgans--
16.Kleine Canadese Gans (minima)
17.Indische Gans
18.hybride Indische Gans x Brandgans--
19.hybride Indische Gans x Grauwe Gans--
20.hybride Indische Gans x Kolgans--
21.Keizergans
22.Ross` Gans--
23.Sneeuwgans
24.Grauwe Gans
25.Soepgans
#NaamWintervogelsBroedvogels
26.Zwaangans
27.Knobbelgans (Chinese)
28.Taigarietgans--
29.Kleine Rietgans--
30.Toendrarietgans
31.Rietgans (Taiga of Toendra)--
32.Kolgans
33.hybride Kolgans x Grauwe Gans--
34.Dwerggans
35.Zwarte Zwaan
36.Zwarthalszwaan
37.Knobbelzwaan
38.hybride Knobbelzwaan x Zwarte Zwaan--
39.Trompetzwaan
40.Kleine Zwaan--
41.Wilde Zwaan
42.Spoorwiekgans--
43.Blauwvleugelgans--
44.hybride gans
45.Nijlgans
46.Magelhaengans
47.Bergeend
48.Casarca
49.hybride Casarca x Bergeend--
50.Kaapse Casarca--
#NaamWintervogelsBroedvogels
51.Australische Bergeend--
52.Paradijscasarca--
53.Muskuseend
54.Carolina-eend
55.Mandarijneend
56.Manengans--
57.Ringtaling
58.Siberische Taling --
59.Zomertaling
60.Hottentottaling--
61.Zilvertaling--
62.Kaneeltaling--
63.Slobeend
64.Krakeend
65.Bronskopeend--
66.Smient
67.Chileense Smient --
68.Amerikaanse Smient--
69.Vlekbekeend--
70.Wilde Eend
71.Soepeend
72.hybride Wilde Eend x Pijlstaart--
73.Bahamapijlstaart
74.Pijlstaart
75.Wintertaling
#NaamWintervogelsBroedvogels
76.Amerikaanse Wintertaling--
77.Kastanjetaling--
78.Marmereend--
79.Krooneend
80.Peposaca-eend--
81.hybride Dwerggans x Brandgans--
82.Tafeleend
83.hybride Tafeleend x Witoogeend--
84.Witoogeend
85.Ringsnaveleend--
86.Kuifeend
87.hybride Kuifeend x Tafeleend--
88.hybride Kuifeend x Witoogeend--
89.Topper--
90.Kleine Topper--
91.Eider
92.Brilzee-eend--
93.Grote Zee-eend--
94.Zwarte Zee-eend--
95.IJseend--
96.Buffelkopeend--
97.Brilduiker
98.Nonnetje
99.Kokardezaagbek
100.Grote Zaagbek
#NaamWintervogelsBroedvogels
101.Middelste Zaagbek
102.Rosse Stekelstaart
103.hybride eend
104.Helmparelhoen--
105.Californische Kuifkwartel--
106.Kalkoen
107.Korhoen
108.Patrijs
109.Kwartel
110.Kip
111.Zilverfazant--
112.Koningsfazant--
113.Fazant
114.Goudfazant
115.Lady-Amherstfazant--
116.Blauwe Pauw
117.Roodkeelduiker--
118.Parelduiker--
119.IJsduiker--
120.Geelsnavelduiker--
121.Duiker spec.--
122.Stormvogeltje--
123.Vaal Stormvogeltje--
124.Noordse Stormvogel--
125.Grauwe Pijlstormvogel--
#NaamWintervogelsBroedvogels
126.Dodaars
127.Roodhalsfuut
128.Fuut
129.Kuifduiker
130.Geoorde Fuut
131.Flamingo--
132.Caribische Flamingo--
133.Chileense Flamingo
134.Kleine Flamingo--
135.Zwarte Ooievaar--
136.Ooievaar
137.Heilige Ibis
138.Heremietibis--
139.Zwarte Ibis
140.Lepelaar
141.Roerdomp
142.Woudaap--
143.Kwak
144.Koereiger
145.Blauwe Reiger
146.Purperreiger
147.Grote Zilverreiger
148.Kleine Zilverreiger
149.Roze Pelikaan--
150.Jan-van-gent--
#NaamWintervogelsBroedvogels
151.Kuifaalscholver
152.Aalscholver
153.Grote Aalscholver
154.Visarend
155.Wespendief--
156.Vale Gier--
157.Slangenarend--
158.Sperwer
159.Havik
160.Bruine Kiekendief
161.Blauwe Kiekendief
162.Grauwe Kiekendief--
163.Rode Wouw
164.Zwarte Wouw
165.Zeearend
166.Ruigpootbuizerd--
167.Arendbuizerd--
168.Buizerd
169.Kleine Trap--
170.Waterral
171.Kwartelkoning--
172.Klein Waterhoen--
173.Kleinst Waterhoen--
174.Porseleinhoen--
175.Waterhoen
#NaamWintervogelsBroedvogels
176.Meerkoet
177.Kroonkraanvogel--
178.Kraanvogel
179.Scholekster
180.Steltkluut
181.Kluut
182.Kievit
183.Goudplevier--
184.Zilverplevier--
185.Bontbekplevier
186.Kleine Plevier--
187.Strandplevier
188.Kaspische Plevier--
189.Morinelplevier--
190.Regenwulp--
191.Wulp
192.Rosse Grutto--
193.Grutto
194.IJslandse Grutto--
195.Steenloper--
196.Kanoet--
197.Kemphaan
198.Krombekstrandloper--
199.Drieteenstrandloper--
200.Bonte Strandloper
#NaamWintervogelsBroedvogels
201.Paarse Strandloper--
202.Kleine Strandloper--
203.Bonapartes Strandloper--
204.Grote Grijze Snip--
205.Houtsnip
206.Bokje--
207.Watersnip
208.Grauwe Franjepoot--
209.Rosse Franjepoot--
210.Oeverloper
211.Amerikaanse Oeverloper--
212.Witgat--
213.Kleine Geelpootruiter--
214.Tureluur
215.Zwarte Ruiter--
216.Groenpootruiter--
217.Drieteenmeeuw--
218.Kokmeeuw
219.Dwergmeeuw--
220.Zwartkopmeeuw
221.Stormmeeuw
222.Grote Mantelmeeuw
223.Grote Burgemeester--
224.Kleine Burgemeester--
225.Kumliens Meeuw--
#NaamWintervogelsBroedvogels
226.Zilvermeeuw
227.Pontische Meeuw--
228.Geelpootmeeuw
229.Kleine Mantelmeeuw
230.Baltische Mantelmeeuw--
231.Grote Stern
232.Dwergstern--
233.Visdief--
234.Noordse Stern--
235.Witwangstern--
236.Witvleugelstern--
237.Zwarte Stern--
238.Grote Jager--
239.Middelste Jager--
240.Kleine Jager--
241.Kleine Alk--
242.Zeekoet--
243.Alk--
244.Alk of Zeekoet--
245.Zwarte Zeekoet--
246.Papegaaiduiker--
247.Stadsduif
248.Holenduif
249.Houtduif
250.Zomertortel--
#NaamWintervogelsBroedvogels
251.Meenatortel--
252.Turkse Tortel
253.Lachduif
254.Koekoek--
255.Kerkuil
256.Sneeuwuil--
257.Oehoe
258.Bosuil
259.Sperweruil--
260.Dwerguil--
261.Steenuil
262.Ruigpootuil--
263.Ransuil
264.Velduil
265.Nachtzwaluw--
266.Gierzwaluw--
267.IJsvogel
268.Bijeneter--
269.Hop
270.Draaihals--
271.Middelste Bonte Specht
272.Kleine Bonte Specht
273.Grote Bonte Specht
274.Zwarte Specht
275.Groene Specht
#NaamWintervogelsBroedvogels
276.Grijskopspecht--
277.Kuifcaracara--
278.Torenvalk
279.Smelleken--
280.Boomvalk--
281.Slechtvalk
282.Valkparkiet--
283.Senegalpapegaai--
284.Monniksparkiet
285.Geelvleugelara--
286.Groenvleugelara--
287.Grote Alexanderparkiet
288.Halsbandparkiet
289.Pennantrosella--
290.Grasparkiet
291.Bruine Klauwier--
292.Grauwe Klauwier--
293.Klapekster
294.Roodkopklauwier--
295.Wielewaal--
296.Gaai
297.Ekster
298.Notenkraker--
299.Kauw
300.Noordse Kauw--
#NaamWintervogelsBroedvogels
301.Russische Kauw--
302.Huiskraai
303.Roek
304.Zwarte Kraai
305.Bonte Kraai
306.hybride Zwarte Kraai x Bonte Kraai--
307.Raaf
308.Pestvogel--
309.Zwarte Mees
310.Kuifmees
311.Glanskop
312.Matkop
313.Pimpelmees
314.Koolmees
315.Buidelmees
316.Baardman
317.Boomleeuwerik
318.Veldleeuwerik
319.Kuifleeuwerik
320.Strandleeuwerik--
321.Oeverzwaluw--
322.Boerenzwaluw
323.Huiszwaluw--
324.Cetti's Zanger
325.Staartmees
#NaamWintervogelsBroedvogels
326.Witkopstaartmees--
327.Fitis--
328.Tjiftjaf
329.Siberische Tjiftjaf--
330.Iberische Tjiftjaf--
331.Bergfluiter--
332.Fluiter--
333.Bruine Boszanger--
334.Pallas` Boszanger--
335.Bladkoning--
336.Humes Bladkoning--
337.Grauwe Fitis--
338.Swinhoes Boszanger--
339.Grote Karekiet--
340.Rietzanger--
341.Kleine Karekiet--
342.Bosrietzanger--
343.Orpheusspotvogel--
344.Spotvogel--
345.Sprinkhaanzanger--
346.Krekelzanger--
347.Snor--
348.Graszanger
349.Japanse Nachtegaal--
350.Zwartkop
#NaamWintervogelsBroedvogels
351.Tuinfluiter--
352.Braamsluiper
353.Woestijnbraamsluiper--
354.Grasmus--
355.Bruinkopdiksnavelmees
356.Vuurgoudhaan
357.Goudhaan
358.Winterkoning
359.Boomklever
360.Kortsnavelboomkruiper
361.Taigaboomkruiper--
362.Boomkruiper
363.Oevermaina--
364.Roze Spreeuw--
365.Spreeuw
366.Beflijster
367.Merel
368.Kramsvogel
369.Koperwiek--
370.Zanglijster
371.Grote Lijster
372.Grauwe Vliegenvanger--
373.Roodborst
374.Blauwborst--
375.Noordse Nachtegaal--
#NaamWintervogelsBroedvogels
376.Nachtegaal--
377.Bonte Vliegenvanger--
378.Kleine Vliegenvanger
379.Zwarte Roodstaart
380.Gekraagde Roodstaart--
381.Paapje
382.Roodborsttapuit
383.Tapuit--
384.Woestijntapuit--
385.Witkruintapuit --
386.Waterspreeuw
387.Zwartbuikwaterspreeuw--
388.Roodbuikwaterspreeuw--
389.Huismus
390.Ringmus
391.Zebravink--
392.Heggenmus
393.Gele Kwikstaart
394.Engelse Kwikstaart--
395.Noordse Kwikstaart--
396.Grote Gele Kwikstaart
397.Rouwkwikstaart
398.Witte Kwikstaart
399.Grote Pieper--
400.Duinpieper--
#NaamWintervogelsBroedvogels
401.Graspieper
402.Boompieper--
403.Siberische Boompieper--
404.Waterpieper--
405.Oeverpieper--
406.Vink-
407.Keep
408.Appelvink
409.Goudvink
410.Noordse Goudvink--
411.Roodmus--
412.Mexicaanse Roodmus--
413.Groenling
414.Frater--
415.Kneu
416.Grote Barmsijs--
417.Kleine Barmsijs
418.Barmsijs (Grote of Kleine)--
419.Witstuitbarmsijs--
420.Grote Kruisbek
421.Kruisbek
422.Witbandkruisbek--
423.Putter
424.Europese Kanarie
425.Kanarie--
#NaamWintervogelsBroedvogels
426.Sijs
427.IJsgors--
428.Sneeuwgors--
429.Grauwe Gors--
430.Geelgors
431.Dwerggors--
432.Rietgors
433.Grijze Junco--