Vogelatlas Nederland

Slangenarend


Latijnse naam

Circaetus gallicus

Engelse naam

Short-toed Snake Eagle

 

Terug naar alle kaarten

Broedvogels (voorlopig)

alle tellingen, positief gemiddelde
berekening

Broed schatting 2013-2015

broedparen per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening