Vogelatlas Nederland

Smelleken


Latijnse naam

Falco columbarius

Engelse naam

Merlin

 

Terug naar alle kaarten

Wintervogels (voorlopig)

kilometerhoktellingen, gemiddeld aantal
berekening

Winter schatting 2013-2015

aantal per atlasblok o.b.v. alle beschikbare data
berekening