Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Boerenzwaluw


Wetenschappelijke naam

Hirundo rustica

English name

Barn Swallow

Broedparen 2013-2015

210.000-280.000

Winteraantallen 2013-2015

0-2

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok