Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Strandleeuwerik


Wetenschappelijke naam

Eremophila alpestris

English name

Horned Lark

Broedparen 2013-2015

0

Winteraantallen 2013-2015

800-1200

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok