Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Veldleeuwerik


Wetenschappelijke naam

Alauda arvensis

English name

Eurasian Skylark

Broedparen 2013-2015

35.000-45.000

Winteraantallen 2013-2015

10.000-40.000

Terug naar alle kaarten

Winter aanwezigheid 2013-2015

aanwezigheid per atlasblok