aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Heidelerche


latin_name

Lullula arborea

English name

Woodlark

broedparen 2013-2015

4300-5300

winteraantallen 2013-2015

300-500

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie