aantallen_en_verspreiding
   broed_en_wintervogels_in_nederland

Vogelatlas Nederland

Haubentaucher


latin_name

Podiceps cristatus

English name

Great Crested Grebe

broedparen 2013-2015

11.000-16.000

winteraantallen 2013-2015

20.000-25.000

Terug naar alle kaarten

Broed relatief 2013-2015 vs 1998-2000

verschil in relatieve dichtheden km-hok presentie